Dnes je Úterý 24 duben 2018, svátek má Jiří

Etický kodex serveru JuniorPress.cz

Novinář by měl podávat pravdivý a nezkreslený obraz skutečnosti. Jako profesionál je neúplatný a nese odpovědnost za svou práci. Redaktor i dopisovatel serveru JuniorPress.cz proto:

 • veškerou svou novinářskou činností naplňuje myšlenku objektivně informovat veřejnost;

 • důsledně odlišuje fakta od osobních názorů a nevyužívá média k řešení vlastních sporů či antipatií;
 • nezveřejňuje nepravdivé informace, ani se od pravdy neodchyluje a nesmí dopustit, aby byly domněnky vydávány za ověřený fakt;
 • ověřuje původ zveřejňovaných informací a jestliže existuje podezření, že informační zdroj poskytuje zkreslené informace, je povinen si objektivitu informací ověřit z dalšího zdroje;
 • nezamlčuje žádná podstatná fakta, která jsou mu o daném případu známa a dává stejný prostor všem zúčastněným stranám;

 • nepokouší se informace získat nepoctivými prostředky či podvodem a ctí právo na soukromí;

 • během přípravy článku nepřijímá žádné dárky ani nepožívá výhod, které by mohly ovlivnit jeho objektivitu a nezaujatost;
 • nezneužívá výhod, jež mu plynou z postavení novináře a držitele novinářského průkazu;
 • neopisuje od jiných ani se nepokouší napodobit jejich práci a u použitých citací vždy uvádí zdroj, ze kterého bylo citováno;
 • veškeré publikované informace a názory váží svým svědomím a je si vědom důsledků, které mohou nepravdivé či zkreslené informace způsobit jemu, vydavateli či třetím osobám.


 • Závažné či opakované porušení etického kodexu může být důvodem k odebrání novinářského průkazu a ukončení spolupráce s autorem.