Dnes je Úterý 24 duben 2018, svátek má Jiří

Redakce

JuniorPress.cz je zpravodajský a publicistický server, který tvoří mladí autoři.

Všechny rubriky serveru odrážejí skutečný svět dětí a mladých lidí z celé České republiky. Čtenáři serveru mají možnost poznat jejich zájmy i názory.

Jak se stát spolupracovníkem JuniorPress.cz?

Je to jednoduché. Stačí vyplnit registrační formulář.

Redaktorem, fotografem, editorem, produkčním, webovým správcem atp. se může stát jakýkoli zájemce o spolupráci mladší 26 let, který se prozatím novinařině nevěnuje profesionálně.

Editorem, produkčním, webovým správcem atp. se může stát zájemce o spolupráci starší 26 let, kterého náš projekt zaujal, rád by zúročil vlastní praktické zkušenosti a pomohl tak mladým redaktorům při jejich práci v redakci JuniorPress.cz.

Co JuniorPress.cz nabízí svým redaktorům?

  • Praktickou zkušenost s žurnalistikou - vyzkoušíte si, jaké to je být novinářem. Otrkáte se. Naučíte se koukat kolem sebe, klást otázky a hledat na ně odpovědi. Naučíte se psát zprávy a rozlišovat mezi základními útvary, s nimiž se v novinách můžete setkat. Naučíte se lépe používat češtinu, lépe mluvit, lépe psát. Naučíte se jasně vyjadřovat své názory.
  • Možnost dalšího rozvoje - se serverem spolupracují zkušení redaktoři a editoři. Budou číst vaše články a budou vás upozorňovat na chyby. Získáte možnost účastnit se odborných seminářů, exkurzí a letních soustředění.
  • Kontakt se zajímavými lidmi - účast na seminářích a setkáních redakčního týmu vám umožní poznat mladé lidi vašeho věku podobných zájmů. Při práci na článcích se dostanete do míst, kam byste se sami možná neodvážili a seznámíte se s lidmi, s nimiž byste se jinak nepotkali.

Co zde najdete?

  1. Zpravodajství, které informuje o zajímavých událostech a akcích.
  2. Publicistiku zahrnující Reportáže z akcí a událostí, jichž se redaktoři serveru zúčastnili, Komentáře vztahující se ke všemu, co se dotýká současného života mladých lidí, Kritiky a recenze odrážející názory mladých redaktorů na nejrůznější počiny nejen kulturní, Reflexe a poznámky obsahující všechny možné drobné názorové články našich redaktorů.
  3. Volná tvorba zahrnuje nejrůznější texty jako povídky, pohádky, příběhy, poezii a další slovesné útvary, i ty nezařaditelné.

Server je součástí ucelenějšího projektu JuniorMedia, jehož cílem je seznámit mladé lidi se zákulisím a každodenní praxí současných médií. Do zkušebního provozu byl spuštěn 1. 10. 2002, v září roku 2003 byl uveden do ostrého provozu a od té doby s kratšími přestávkami a různými obměnami funguje naplno.